Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 31/2001/QĐ-UB quy định quản lý việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà nội ban hành Số hiệu: 31/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 04/06/2001 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 31/2001/QĐ-UB quy định quản lý việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định quản lý việc thành lập và hoạt động của Câu ...
 • Điều 2: Quyết định này được thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Câu lạc bộ (CLB) được điều chỉnh trong quy định này được hiểu là tổ chức tự nguyện, có chức năng ...
 • Điều 2: Cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội quần chúng, hoặc tập thể công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội ...
 • Chương 2: THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ
 • Điều 3: UBND thành phố giao cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố thống nhất quản lý Nhà nước về việc ...
 • Điều 4: Thủ trưởng các Nhà văn hoá, Cung văn hoá, Trung tâm văn hoá, Trung tâm thể dục thể thao (gọi ...
 • Chương 3: ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ
 • Điều 5: CLB muốn được phép hoạt động phải có đủ điều kiện sau:
 • Điều 6: Hồ sơ xin đăng ký lập CLB gồm:
 • Điều 7: Sau khi có quyết định thành lập CLB của cấp có thẩm quyền, tập thể Ban Chủ nhiệm triệu tập các ...
 • Điều 8: Giải thể CLB trong các trường hợp sau:
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9: Đối với các CLB được thành lập theo quyết định của thủ trưởng các cơ quan Nhà nước, các Trung ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2001/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật