Sắc lệnh 15

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 15

Tiêu đề: Sắc lệnh số 15 về việc cử ông Đỗ Đức Dục sung chức Đổng lý Văn phòng bộ Quốc gia giáo dục do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 15 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Võ Nguyên Giáp Ngày ban hành: 08/09/1945 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 15 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 15

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 15

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 15

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 15

Đang cập nhật