Sắc lệnh 17

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 17

Tiêu đề: Sắc lệnh số 17 về việc đặt ra một bình dân học vụ do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành Số hiệu: 17 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Võ Nguyên Giáp Ngày ban hành: 08/09/1945 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 17 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật