Sắc lệnh 32

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 32

Tiêu đề: Sắc lệnh số 32 về việc bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính và quan tư pháp do CHủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 32 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Võ Nguyên Giáp Ngày ban hành: 13/09/1945 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 32 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 32

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 32

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 32

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 32

Đang cập nhật