Sắc lệnh 40

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 40

Tiêu đề: Sắc lệnh số 40 về việc đặt một toà án quân sự ở Nha trang do Chủ tịch chính phủ lâm thời ban hành Số hiệu: 40 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 29/09/1945 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 40 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 40

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 40

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 40

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 40

Đang cập nhật