Sắc lệnh 41

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 41

Tiêu đề: Sắc lệnh số 41 về việc bãi bỏ các sở trước thuộc phủ toàn quyền Đông dương và sáp nhập các sở đó vào các bộ của Chính phủ lâm thời Việt nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 41 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 03/10/1945 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 41 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 41

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 41

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 41

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 41

Đang cập nhật