Sắc lệnh 77

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 77

Tiêu đề: Sắc lệnh số 77 về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành Số hiệu: 77 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 21/12/1945 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 77 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 77

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 77

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 77

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 77

Đang cập nhật