Sắc lệnh 17

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 17

Tiêu đề: Sắc lệnh số 17 về việc sát nhập các cơ quan vào tài sản của Bình dân ngân quỹ tổng cục vào Nha nông nghiệp tín dụng và Nha kinh tế tín dụng do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 17 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 31/01/1946 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 17 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 17

Đang cập nhật