Sắc lệnh 60

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 60

Tiêu đề: Sắc lệnh số 60 về việc tổ chức Quân sự uỷ viên hội do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 60 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 06/05/1946 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 60 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 60

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 60

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 60

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 60

Đang cập nhật