Sắc lệnh 76

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 76

Tiêu đề: Sắc lệnh số 76 về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố do Chủ tịch nước ban hành, để sửa đổi Điều thứ 2 Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố Số hiệu: 76 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 29/05/1946 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 76 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 76

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 76

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 76

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 76

Đang cập nhật