Sắc lệnh 80

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 80

Tiêu đề: Sắc lệnh số 80 về việc ông Trương Văn Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Bộ canh nông được phép từ chức do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 80 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 29/05/1946 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 80 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 80

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 80

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 80

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 80

Đang cập nhật