Sắc lệnh 87

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 87

Tiêu đề: Sắc lệnh số 87 về việc cử ông Đào Thiện Thi giữ chức Tổng thanh tra các nha thuộc Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 87 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 30/05/1946 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 87 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 87

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 87

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 87

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 87

Đang cập nhật