Sắc lệnh 121

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 121

Tiêu đề: Sắc lệnh số 121 về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập do Chủ tịch Chính phủ ban hành, đẻ sửa đổi câu thứ 4 ở Điều thứ 3, Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 ấn định thể lệ Số hiệu: 121 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng Ngày ban hành: 12/07/1946 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 121 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 121

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 121

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 121

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 121

Đang cập nhật