Sắc lệnh 141-B

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 141-B

Tiêu đề: Sắc lệnh số 141-B về việc đặt ngày 19 tháng 8 dương lịch làm ngày Quốc khánh Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 141-B Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng Ngày ban hành: 26/07/1946 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 141-B để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 141-B

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 141-B

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 141-B

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 141-B

Đang cập nhật