Sắc lệnh 172B

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 172B

Tiêu đề: Sắc lệnh số 172 về việc gia thêm hạn một năm để mọi người Việt nam học chữ quốc ngữ do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 172B Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng Ngày ban hành: 03/09/1946 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 172B để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 172B

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 172B

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 172B

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 172B

Đang cập nhật