Sắc lệnh 198

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 198

Tiêu đề: Sắc lệnh số 198 về việc bắt buộc thêm vài thứ hàng phải có giấy biên lai chứng rằng hàng đã nhập nội chính thức từ ngoại quốc vào, hoặc hoá đơn hay giấy tờ của một hãng chính thức ở Đông dương chứng nhận do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 198 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Huỳnh Thúc Kháng Ngày ban hành: 15/10/1946 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 198 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 198

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 198

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 198

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 198

Đang cập nhật