Sắc lệnh 30-SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 30-SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 30 về việc cử ông Bộ trưởng Bộ lao động Nguyễn Văn Tạo đặc nhiệm tản cư và di cư do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 30-SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 17/03/1947 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 30-SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 30-SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 30-SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 30-SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 30-SL

Đang cập nhật