Sắc lệnh 58/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 58/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 58/SL về việc đặt ba thứ Huân chương "Sao vàng" "Hồ Chí Minh" "Độc lập" do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 58/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 06/06/1947 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 58/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 58/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 58/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 58/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 58/SL

Đang cập nhật