Sắc lệnh 57-SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 57-SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 57 về việc ấn định giá tem gián theo khổ giấy do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 57-SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 17/06/1947 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 57-SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 57-SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 57-SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 57-SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 57-SL

Đang cập nhật