Sắc lệnh 111/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 111/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 111/SL về việc các ông thụ cấp thiếu tướng kể từ ngày 1-1-1948: Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 111/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 20/01/1948 Lĩnh vực: Quốc phòng
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 111/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 111/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 111/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 111/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 111/SL

Đang cập nhật