Sắc lệnh 116/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 116/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 116/SL về việc đặt một hệ thống "quân hàm" do Chủ tịch Chính phủ Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 116/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 25/01/1948 Lĩnh vực: Quốc phòng
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 116/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 116/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 116/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 116/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 116/SL

Đang cập nhật