Sắc lệnh 161/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 161/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 161/SL về việc cử ông Lê Đức Quang giữ chức giám đốc Nha pháp chính Bộ nội vụ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1948 do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 161/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 14/04/1948 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 161/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 161/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 161/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 161/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 161/SL

Đang cập nhật