Sắc lệnh 10/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 10/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 10/SL về việc cử ông Vương Kiêm Toàn giữ chức Giám đốc Nha Bình dân học vụ do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 10/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 08/03/1949 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 10/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 10/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 10/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 10/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 10/SL

Đang cập nhật