Sắc lệnh 32/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 32/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 32/SL về việc thành lập Ban chỉ huy mặt trận để điều khiển các đơn vị tham chiến do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 32/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 04/03/1950 Lĩnh vực: Quốc phòng
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 32/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 32/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 32/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 32/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 32/SL

Đang cập nhật