Sắc lệnh 69/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 69/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 69/SL về việc thành lập Ban Kinh tế Chính phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 69/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 14/05/1950 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 69/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 69/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 69/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 69/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 69/SL

Đang cập nhật