Sắc lệnh 97/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 97/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 97/SL về việc sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật do Chủ tịch Chính phủ Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 97/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 22/05/1950 Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 97/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 97/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 97/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 97/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 97/SL

Đang cập nhật