Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 61/2005/QĐ-BNV ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Số hiệu: 61/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 15/06/2005 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 61/2005/QĐ-BNV ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CHỨC DANH VÀ MÃ SỐ NGẠCH MỘT SỐ NGẠCH VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ...
  • Điều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức bao gồm:
  • Điều 2. 1. Trình độ theo chuyên ngành đào tạo của các chức danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này ...
  • Điều 3. Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hoá-Thông tin căn cứ vào chức danh các ngạch viên chức quy định ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2005/QĐ-BNV để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật