Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt đề án "Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010" do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 07/06/2005 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt đề án "Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010" do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 07 THÁNG 6 ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010” kèm theo Quyết định này với các ...
 • Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các tỉnh, thành ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã ...
 • ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HOÁ DẠY NGHỀ ĐẾN NĂM 2010
 • MỞ ĐẦU
 • Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HOÁ DẠY NGHỀ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY
 • Phần 2: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HOÁ DẠY NGHỀ ĐẾN NĂM 2010
 • Phần 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Ngày 07/06/2005, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt đề án "Phát triển xã hội hoá dạy nghề đến năm 2010".

Quy hoạch phát triển xã hội hoá dạy nghề

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch chuyển đổi các cơ sở dạy nghề công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ hoặc sang loại hình ngoài công lập với bước đi thích hợp.

b) Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân đầu tư thành lập các cơ sở dạy nghề ngoài công lập; Nhà nước tập trung đầu tư phát triển cơ sở dạy nghề trọng điểm và hỗ trợ phát triển các cơ sở dạy nghề ở những vùng khó khăn.

c) Phổ biến rộng rãi quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, nhu cầu huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật