Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Tiêu đề: Luật Hôn nhân và gia đình 1986 Số hiệu: 21-LCT/HĐNN7 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Trường Chinh Ngày ban hành: 29/12/1986 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Luật Hôn nhân và gia đình 1986

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Chương 2: KẾT HÔN
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Chương 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA VỢ, CHỒNG
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Chương 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA CHA MẸ VÀ CON
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Chương 5: XÁC ĐỊNH CHA, MẸ CHO CON
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Chương 6: NUÔI CON NUÔI
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Chương 7: LY HÔN
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Điều 43
 • Điều 44
 • Điều 45
 • Chương 8: CHẾ ĐỘ ĐỠ ĐẦU
 • Điều 46
 • Điều 47
 • Điều 48
 • Điều 49
 • Điều 50
 • Điều 51
 • Chương 9: QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA CÔNG DÂN VIỆTNAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
 • Điều 52
 • Điều 53
 • Điều 54
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 55
 • Điều 56
 • Điều 57
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Hôn nhân và gia đình 1986 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Hôn nhân và gia đình 1986