Luật Đất đai 1987

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Đất đai 1987

Tiêu đề: Luật Đất đai 1987 Số hiệu: 3-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 29/12/1987 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Luật Đất đai 1987

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Chương 2: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 • Điều 9
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT
 • Mục 1: ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT LÂM NGHIỆP
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Điều 32
 • Mục 2: ĐẤT KHU DÂN CƯ
 • Điều 33
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Mục 3: ĐẤT CHUYÊN DÙNG
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Điều 43
 • Điều 45
 • Điều 46
 • Mục 4: ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG
 • Điều 47
 • Mục 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 48
 • Điều 49
 • Chương 4: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ, TỔ CHỨC ...
 • Điều 50
 • Điều 51
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT
 • Điều 52
 • Điều 53
 • Điều 54
 • Điều 55
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 56
 • Điều 57 Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Đất đai 1987 để xử lý:

Tin tức về Luật Đất đai 1987

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Đất đai 1987

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Đất đai 1987

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Đất đai 1987