Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Tiêu đề: Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 Số hiệu: 21-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 30/06/1989 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ.
 • Điều 2. Nguyên tắc chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ.
 • Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước.
 • Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị vũ trang nhân ...
 • Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội.
 • Chương 2: VỆ SINH TRONG SINH HOẠT VÀ LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG CỘNG, PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH BỆNH
 • Điều 6. Giáo dục vệ sinh.
 • Điều 7. Vệ sinh lương thực, thực phẩm, các loại nước uống và rượu.
 • Điều 8. Vệ sinh nước và các nguồn nước dùng trong sinh hoạt của nhân dân.
 • Điều 9. Vệ sinh trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hoá chất.
 • Điều 10. Vệ sinh các chất thải trong công nghiệp và trong sinh hoạt.
 • Điều 11. Vệ sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 • Điều 12. Vệ sinh trong xây dựng.
 • Điều 13. Vệ sinh trong trường học và nhà trẻ.
 • Điều 14. Vệ sinh trong lao động.
 • Điều 15. Vệ sinh nơi công cộng.
 • Điều 16. Vệ sinh trong việc quàn, ướp, chôn, hoả táng, di chuyển thi hài, hài cốt.
 • Điều 17. Phòng và chống các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh dịch.
 • Điều 18. Kiểm dịch.
 • Chương 3: THỂ DỤC THỂ THAO, ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 • Điều 19. Tổ chức hoạt động thể dục thể thao.
 • Điều 20. Tổ chức nghỉ ngơi và điều dưỡng.
 • Điều 21. Phục hồi chức năng.
 • Điều 22. Điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ bằng yếu tố thiên nhiên.
 • Chương 4: KHÁM BỆNH VÀ CHỮA BỆNH
 • Điều 23. Quyền được khám bệnh và chữa bệnh.
 • Điều 24. Điều kiện hành nghề của thầy thuốc.
 • Điều 25. Trách nhiệm của thầy thuốc.
 • Điều 26. Giúp đỡ bảo vệ thầy thuốc và nhân viên y tế.
 • Điều 27. Trách nhiệm của người bệnh.
 • Điều 29. Bắt buộc chữa bệnh.
 • Điều 30. Lấy và ghép mô hoặc một bộ phận của cơ thể con người.
 • Điều 31. Giải phẵu tử thi.
 • Điều 32
 • Điều 33. Giám định y khoa.
 • Chương 5: Y HỌC, DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC
 • Điều 34. Kế thừa và phát triển nền y học, dược học cổ truyền dân tộc.
 • Điều 35. Điều kiện hành nghề của lương y.
 • Điều 36. Trách nhiệm của lương y.
 • Điều 37. Giúp đỡ và bảo vệ lương y.
 • Chương 6: THUỐC PHÒNG BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 38. Quản lý sản xuất, lưu thông, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc.
 • Điều 39. Quản lý thuốc độc, thuốc và chất dễ gây nghiện, gây hưng phấn, ức chế tâm thần.
 • Điều 40. Chất lượng thuốc.
 • Chương 7: BẢO VỆ SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI, THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, NGƯỜI TÀN TẬT VÀ ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC ...
 • Điều 41. Bảo vệ sức khoẻ người cao tuổi, thương binh, bệnh binh và người tàn tật.
 • Điều 42. Bảo vệ sức khoẻ đồng bào các dân tộc thiểu số.
 • Chương 8: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ PHỤ NỮ, TRẺ EM
 • Điều 43. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
 • Điều 44. Quyền của phụ nữ được khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa và nạo thai, phá thai.
 • Điều 45. Sử dụng lao động nữ.
 • Điều 46. Bảo vệ sức khoẻ trẻ em.
 • Điều 47. Chăm sóc trẻ em có khuyết tật.
 • Chương 9: THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ
 • Điều 48. Tổ chức và quyền hạn của thanh tra Nhà nước về y tế.
 • Điều 49. Thanh tra vệ sinh.
 • Điều 50. Thanh tra khám bệnh, chữa bệnh.
 • Điều 51. Thanh tra dược.
 • Chương 10: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM
 • Điều 52. Khen thưởng.
 • Điều 53. Xử lý các vi phạm
 • Chương 11: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 54. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
 • Điều 55. Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989 để xử lý:

Tin tức về Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Đang cập nhật