Pháp lệnh Thú y năm 1993

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Thú y năm 1993

Tiêu đề: Pháp lệnh Thú y năm 1993 Số hiệu: 7-L/CTN Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 04/02/1993 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Pháp lệnh Thú y năm 1993

 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Công tác thú y quy định trong Pháp lệnh này gồm các biện pháp phòng và chống dịch bệnh cho động ...
 • Điều 2 Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 3 Nhà nước thống nhất quản lý về công tác thú y; kết hợp giữa khoa học hiện đại với kinh nghiệm ...
 • Điều 4 Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài đầu tư dưới nhiều hình thức vào ...
 • Điều 5 Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân đều ...
 • Điều 6 Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước khác, Mặt trận Tổ quốc và các ...
 • Điều 7 Nghiêm cấm mọi hành vi gây hại đến việc bảo vệ và phát triển động vật, sức khoẻ nhân dân và môi ...
 • Chương 2: PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 8 Công tác phòng và chống dịch bệnh cho động vật bao gồm:
 • Điều 9 Việc chăn nuôi động vật không được gây ô nhiễm môi trường sinh thái.
 • Điều 10 Chủ vật nuôi phải thực hiện việc tiêm phòng bắt buộc vắc-xin hoặc áp dụng các phương pháp phòng ...
 • Điều 11 Trên đường vận chuyển động vật, chủ động vật hoặc chủ phương tiện hoặc người áp tải khi thấy ...
 • Điều 12 Khi có dấu hiệu bệnh dịch nguy hiểm thì cơ quan thú y các cấp phải nhanh chóng tiến hành chẩn ...
 • Điều 13 Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc vùng biên giới giáp Việt Nam thì ...
 • Điều 14 Khi có quyết định công bố dịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dịch có trách nhiệm ...
 • Điều 15 Quyết định công bố dịch được bãi bỏ khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Điều 16 Tuỳ từng vùng, tính chất từng bệnh, từng loại động vật, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm ...
 • Điều 17 Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi ...
 • Điều 18 Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đầu tư thích đáng cho công tác thú y để ...
 • Chương 3: KIỂM DỊCH VÀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT
 • Điều 19 Kiểm dịch động vật bao gồm các biện pháp kiểm tra, phát hiện những bệnh truyền nhiễm, ký sinh ...
 • Điều 20 Đối tượng kiểm dịch động vật bao gồm:
 • Điều 21 Động vật nuôi, săn, đánh bắt, sản phẩm động vật thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch khi đưa từ ...
 • Điều 22 Việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật chỉ được thực hiện khi có đủ các điều ...
 • Điều 23 Việc vận chuyển động vật với số lượng lớn bằng đường bộ, đường xe lửa, đường sông, đường biển ...
 • Điều 24 Các cấp, các ngành hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thú y thực hiện ...
 • Điều 25 Động vật, sản phẩm động vật thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch động vật khi xuất khẩu, nhập khẩu ...
 • Điều 26 Tổ chức, cá nhân có động vật, sản phẩm động vật khi xuất khẩu phải khai báo trước với cơ quan ...
 • Điều 27 Tổ chức, cá nhân có động vật, sản phẩm động vật khi nhập khẩu phải khai báo trước với cơ quan ...
 • Điều 28 Tổ chức, cá nhân có động vật, sản phẩm động vật quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải xin phép trước ...
 • Điều 29 Cơ quan thú y địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp để quy định nơi tập trung, họp chợ, triển ...
 • Điều 30 Động vật nuôi, động vật do săn, đánh bắt, sản phẩm động vật trước khi đưa ra lưu thông, sử dụng ...
 • Điều 31 Trong phạm vi quản lý của mình, bác sĩ, kỹ thuật viên thú y làm nhiệm vụ kiểm soát giết mổ động ...
 • Điều 32 Bác sĩ, kỹ thuật viên thú y khi làm nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật phải mang ...
 • Điều 33 Việc giết mổ một số loại động vật để kinh doanh hoặc chế biến phải được thực hiện tại lò mổ hoặc ...
 • Điều 34 Cơ quan thú y của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực ...
 • Điều 35 Tổ chức, cá nhân có động vật, sản phẩm động vật được kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ ...
 • Chương 4: THUỐC THÚ Y
 • Điều 36 Nhà nước thống nhất quản lý về thuốc thú y.
 • Điều 37 Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật thì được sản ...
 • Điều 38 Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc thú y phải bảo đảm chất lượng thuốc đã đăng ký với ...
 • Điều 39 Trong từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm xác định và công bố danh ...
 • Điều 40 Tổ chức, cá nhân khi dùng thuốc thú y để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật phải theo chỉ dẫn ...
 • Chương 5: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THÚ Y
 • Điều 41 Nội dung quản lý Nhà nước về công tác thú y bao gồm:
 • Điều 42 Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thú y trong phạm vi cả nước.
 • Điều 43 Cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thú y thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về công ...
 • Điều 44 Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan thanh tra chuyên ngành về công tác thú y hoặc ...
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 45 Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thú y, ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại đến ...
 • Điều 46 Người nào có hành vi làm lây lan bệnh dịch trong động vật; trốn tránh việc tiêm phòng bắt buộc ...
 • Điều 47 Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc làm dụng quyền hạn trong việc cấp, thu hồi giấy chứng ...
 • Điều 48 Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về thú y mà gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 49 Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Thú y năm 1993 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh Thú y năm 1993

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh Thú y năm 1993

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh Thú y năm 1993

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh Thú y năm 1993

Đang cập nhật