Luật Dầu khí 1993

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Dầu khí 1993

Tiêu đề: Luật Dầu khí 1993 Số hiệu: 18-L/CTN Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh Ngày ban hành: 06/07/1993 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Luật Dầu khí 1993

 • LUẬT SỐ 18-L/CTN NGÀY 06/07/1993 CỦA QUỐC HỘI VỀ DẦU KHÍ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Chương 2: HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Điều 9
 • Điều 10
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Chương 3: HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ
 • Điều 15
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Chương 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Chương 5: THUẾ VÀ LỆ PHÍ
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Điều 34 Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân Việt Nam tiến hành các hoạt động tại Việt Nam phải nộp thuế ...
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Chương 6: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Chương 7 THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Điều 42
 • Chương 8 XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 43 Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo ...
 • Điều 44
 • Điều 45
 • Điều 46
 • Chương 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47
 • Điều 48
 • Điều 49
 • Điều 50
 • Điều 51
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Dầu khí 1993 để xử lý: