Nghị định 69-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 69-CP

Tiêu đề: Nghị định 69-CP năm 1993 quy định thủ tục thi hành án dân sự Số hiệu: 69-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 18/10/1993 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Nghị định 69-CP năm 1993 quy định thủ tục thi hành án dân sự

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69-CP NGÀY 18-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Trưởng Phòng thi hành án tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trưởng Phòng ...
 • Điều 2. Chỉ được uỷ thác thi hành án cho cơ quan thi hành án nơi người phải thi hành án cư trú, làm việc ...
 • Điều 3. Trong trường hợp thi hành bản án, quyết định mà có liên quan đến nhiều người phải thi hành án ...
 • Điều 4. Trưởng Phòng thi hành án cấp tỉnh, Đội trưởng Đội thi hành án, Trưởng Phòng thi hành án quân ...
 • Điều 5. Quyết định uỷ thác phải ghi rõ nội dung uỷ thác, khoản đã thi hành xong, khoản đang thi hành ...
 • Điều 6. Đơn yêu cầu của người được thi hành án bao gồm:
 • Điều 7. Quyền, lợi ích hợp pháp của người có liên quan đến việc thi hành án:
 • Chương 2: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN
 • Điều 8. Sau khi nhận bản sao bản án, quyết định của Toà án, đơn yêu cầu của người được thi hành án, cơ ...
 • Điều 9. Trong trường hợp cơ quan thi hành án chủ động thi hành án, nếu quá thời hạn một năm, kể từ ngày ...
 • Điều 10. Người phải thi hành án phải chịu mọi chi phí cưỡng chế thi hành án, bao gồm:
 • Điều 11. Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án có quyền hoãn thi ...
 • Điều 12. Người kháng nghị bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có quyền tạm đình chỉ việc thi ...
 • Điều 13. Trong trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án có trách nhiệm theo ...
 • Điều 14. Việc tự nguyện yêu cầu không thi hành án của người được thi hành án phải được thể hiện trong ...
 • Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
 • Điều 15. Khi kê biên tài sản đang tranh chấp và giao cho người đang giữ hoặc đang sử dụng tài sản đó ...
 • Điều 16. Không được kê biên những tài sản sau đây:
 • Điều 17. Trong thời hạn không quá ba ngày, kể từ ngày các đương sự thoả thuận được về giá cả tài sản ...
 • Điều 18. Số tiền thi hành án thu được, kể cả tiền bán tài sản, phải thanh toán lần lượt theo thứ tự ưu ...
 • Điều 19. Thủ trưởng, kế toán trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người sử dụng lao động nơi người phải thi ...
 • Điều 20. Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng phải cung cấp số liệu về tài khoản của người phải ...
 • Chương 4: XỬ PHẠT VI PHẠM
 • Điều 21. Chấp hành viên có quyền phạt tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng đối với các hành vi sau đây ...
 • Điều 22. Người nào tẩu tán, huỷ hoại, chuyển dịch, đánh tráo tài sản đã kê biên mà gây ra thiệt hại thì ...
 • Điều 23. Thủ trưởng cơ quan thi hành án, chấp hành viên không thi hành đúng bản án, quyết định của Toà ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 25. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Chính phủ, Chủ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 69-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 69-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 69-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 69-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 69-CP

Đang cập nhật