Nghị định 93-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93-CP

Tiêu đề: Nghị định 93-CP năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Thú y Số hiệu: 93-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 27/11/1993 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 93-CP năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Thú y

 • NGHỊ ĐỊNH
 • Điều 1 - Ban hành kèm theo Nghị định này
 • Điều 2 - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • Điều 3 - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi ...
 • QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH PHÁP LỆNH THÚ Y
 • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.- Phạm vi áp dụng Pháp lệnh Thú y bao gồm
 • Điều 2.- Các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau
 • Điều 3 - Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh động vật và ...
 • Điều 4 - Các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công ...
 • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THÚ Y
 • Điều 5 - Việc quản lý Nhà nước về công tác thú y được phân công như sau
 • Điều 6 - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong các hoạt động thú ...
 • Điều 7 - Hệ thống tổ chức chuyên ngành thú y được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương ...
 • Điều 8. - Tổ chức, cá nhân có giấy phép hành nghề thú y phải chấp hành pháp luật về thú y trong việc ...
 • THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC THÚ Y
 • Điều 9 - Thanh tra chuyên ngành về công tác thú y (gọi tắt là thanh tra thú y) là hoạt động của cơ quan ...
 • Điều 10. - Việc thanh tra Thú y do đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên thú ý thực hiện. Nội dung thanh ...
 • Điều 11 - Chế độ thanh tra thú y bao gồm
 • Điều 12. - Cục trưởng Cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Thú y trong phạm vi quản lý của mình ra quyết ...
 • Điều 13 - Thanh tra viên thú y là Bác sĩ thú y làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước về thú y được ...
 • Điều 14.- Khi tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên thú y có nhiệm vụ, quyền hạn sau ...
 • Điều 15.- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan tiến hành thanh tra hoặc cơ quan quản lý Nhà ...
 • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • Điều 16. - Việc xử lý các loại tranh chấp được quy định như sau
 • Điều 17.- Các tranh chấp mà hai bên hoặc một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến công ...
 • LỆ PHÍ VÀ PHÍ TỔN VỀ CÔNG TÁC THÚ Y
 • Điều 18.- Tổ chức, cá nhân phải trả lệ phí hành chính cho cơ quan thú y về công tác thú y sau đây:
 • Điều 19.- Tổ chức, cá nhân phải trả tổn phí cho các công việc sau
 • Điều 20.- Ngoài kinh phí được Nhà nước cấp hàng năm, ngành thú y được giữ lại các khoản thu được theo ...
 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21.- Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Thuỷ sản, Lâm nghiệp, Y tế, Khoa học ...
 • ĐIỀU LỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.- Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, có hoạt động liên quan đến công tác thú y trên lãnh ...
 • Điều 2.- Các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công ...
 • Điều 3.- Nghiêm cấm mọi hành vi làm lây lan dịch bệnh gây hại cho cho động vật, sức khoẻ của người và ...
 • Chương 2: CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 4.- Quy định chung về công tác phòng dịch bệnh cho động vật như sau
 • Điều 5.- Thức ăn chăn nuôi phải không gây hại cho động vật. Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn ...
 • Điều 6.- Động vật giết mổ, sản phẩm động vật hoặc thực phẩm không đủ tiêu chuẩn làm thức ăn cho người; ...
 • Điều 7.- Quy định về nước uống, thức ăn, bãi chăn và phân bón của động vật.
 • Điều 8.- Uỷ ban nhân dân các cấp phải quy định khu vực riêng cho việc mua bán động vật và khu vực riêng ...
 • Điều 9.- Quy định về cách ly động vật nhập đàn, động vật nhập khẩu
 • Điều 10.- Chủ vật nuôi phải chấp hành việc tiêm phòng bệnh bắt buộc vắc xin hoặc các phương pháp phòng ...
 • Điều 11.- Quy định đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật với số lượng lớn như sau
 • Điều 12. - Quy định đối với việc vệ sinh, tiêu độc cho các phương tiện, dụng cụ liên quan đến việc vận ...
 • Điều 13.- Quy định về việc giết mổ động vật, sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật ...
 • Chương 3: CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 14.- Quy định chung về công tác chống dịch bệnh cho động vật như sau
 • Điều 15. - Khi dịch bệnh của động vật xảy ra mà Chi cục Thú y chẩn đoán là bệnh không thuộc danh mục ...
 • Điều 16.- Khi có dịch bệnh nguy hiểm của động vật xảy ra ở vùng biên giới giáp Việt Nam thì Chi cục Thú ...
 • Điều 17.- Thẩm quyền về việc công bố dịch bệnh được quy định như sau:
 • Điều 18 - Quy định về việc tổ chức tham gia chống dịch như sau
 • Điều 19. - ở vùng dịch trong quyết định công bố dịch phải thực hiện các quy định sau
 • Điều 20. - Quy định về việc cách ly động vật trong vùng dịch
 • Điều 21. - Việc hạn chế lưu thông động vật, sản phẩm động vật và các đối tượng vệ sinh thú y khác trong ...
 • Điều 22. - Vùng vành đai bảo vệ quanh ổ dịch (vùng bị dịch uy hiếp) trong phạm vi bán kính 30 kilômét ...
 • Điều 23. - Khẩn cấp tổ chức tiêm phòng bắt buộc vắc xin hoặc áp dụng các phương pháp phòng áp dụng cho ...
 • Điều 24.- Quy định về việc giết mổ bắt buộc những động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh như sau
 • Điều 25. - Việc sử lý xác chết của động vật mắc bệnh truyền nhiễm được quy định như sau
 • Điều 26.- Tại vùng có dịch, chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, chất thải, nơi chăn thả, phương tiện vận ...
 • Điều 27. - Quyết định công bố dịch được bãi bỏ khi có đủ các điều kiện sau đây
 • Điều 28.- Trong trường hợp có dịch bệnh quá khả năng giải quyết của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh ...
 • Điều 29. - Khi phát hiện có dịch bệnh mới nguy hiểm cho động vật, xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam thì ...
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 30. - Việc phân công quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật được quy định ...
 • Điều 31. - Phân công cơ quan chuyên trách thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh ...
 • Chương 5: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO ĐỘNG VẬT
 • Điều 32.- Thanh tra chuyên ngành về phòng, chống dịch bệnh cho động vật là thanh tra việc chấp hành pháp ...
 • Điều 33. - Nội dung thanh tra chuyên ngành về phòng, chống dịch bệnh cho động vật bao gồm
 • Điều 34.- Hoạt động của thanh tra phòng, chống dịch bệnh cho động vật theo qui định về thanh tra tại ...
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm hướng dẫn hoặc phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng ...
 • ĐIỀU LỆ KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Chương 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. - Phạm vi áp dụng của Điều lệ này
 • Điều 2.- Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật, giả mạo giấy phép, giấy chứng ...
 • Chương 2: KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Điều 3. - Động vật, sản phẩm động vật và các đối tượng khác trong danh mục đối tượng kiểm dịch quy định ...
 • Điều 4. - Việc vận chuyển lưu thông động vật, sản phẩm động vật chỉ được thực hiện khi có đầy đủ các ...
 • Điều 5. - Quy định về kiểm dịch đối với việc di chuyển động vật nuôi, săn đánh bắt, sản phẩm động vật ...
 • Điều 6. - Việc tập trung bốc xếp, vận chuyển động vật được thực hiện theo quy định tại điều 11 của điều ...
 • Điều 7. - Các cấp, các ngành hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho cơ quan thú y có cơ sở kiểm dịch ...
 • Điều 8. - Hàng động vật, sản phẩm động vật hoặc đối tượng khác trong danh mục đối tượng kiểm dịch khi ...
 • Điều 9. - Thủ tục kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu được quy định như sau
 • Điều 10. - Quy trình kiểm dịch đối với động vật xuất khẩu được quy định như sau
 • Điều 11. - Quy trình kiểm dịch đối với sản phẩm động vật xuất khẩu được quy định như sau
 • Điều 12. - Thủ tục kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu được quy định như sau
 • Điều 13. - Nghiêm cấm nhập khẩu trong các trường hợp
 • Điều 14. - Các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật hoặc các đối tượng kiểm dịch động ...
 • Điều 15. - Quy trình kiểm dịch đối với động vật nhập khẩu được quy định như sau
 • Điều 16. - Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu chỉ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản ...
 • Điều 17. - Trong trường hợp động vật, sản phẩm động vật và các đối tượng khác trong danh mục đối tượng ...
 • Điều 18. - Tại cửa khẩu việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu với số lượng ít hoặc hàng ...
 • Điều 19. - Thủ tục kểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật gửi qua đường bưu điện được quy định ...
 • Điều 20. - Quy định đối với việc vệ sinh Thú y, vệ sinh tiêu độc các phương tiện vận chuyển được quy ...
 • Điều 21. - Quy định về việc nhập khẩu các bệnh phẩm, chế phẩm sinh học và vắc xin
 • Điều 22. - Thủ tục kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật quá cảnh qua lãnh thổ Việt
 • Điều 23. - Nghiêm cấm quá cảnh lãnh thổ Việt
 • Điều 24. - Quy định về quá cảnh động vật, sản phẩm động vật qua lãnh thổ Việt
 • Điều 25.- Quy định về việc xử lý động vật, sản phẩm động vật quá cảnh qua lãnh thổ Việt
 • Điều 26. - Đối với động vật, sản phẩm động vật hoặc đối tượng kiểm dịch khác vận chuyển quá cảnh lãnh ...
 • Điều 27. - Quy định về việc các phương tiện vận tải quá cảnh tạm dừng, tạm đỗ trong lãnh thổ Việt
 • Điều 28. - Quy định về tạm nhập, tái xuất động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 29. - Quy định về nơi tập trung, hội chợ, triển lãm động vật, sản phẩm động vật
 • Chương 3: KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y THỰC PHẨM NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT
 • Điều 30. - Quy định chung về giết mổ động vật
 • Điều 31. - Quy định về giết mổ động vật để kinh doanh và xuất khẩu
 • Điều 32. - Thủ tục đưa động vật đến lò mổ, điểm giết mổ
 • Điều 33. - Quy định về việc kiểm tra thú y và xử lý đối với thịt và các sản phẩm khác trong quá trình ...
 • Điều 34. - Trong trường hợp tổ chức, cá nhân khiếu nại về kết quả kiểm tra của bác sĩ, kỹ thuật viên ...
 • Điều 35. - Quy định về bảo quản, vận chuyển các sản phẩm động vật
 • Điều 36. - Quy định về vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật chế biến
 • Điều 37. - Quy định về việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật đã chế biến
 • Điều 38. - Quy định về việc đưa ra tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật
 • Điều 39. - Chỉ những người có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế mới được làm việc tại ...
 • Điều 40. - Cục Thú y trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh Thú y tại các lò mổ, điểm giết ...
 • Điều 41. - Bác sĩ, kỹ thuật viên thú y làm nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ...
 • Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT VÀ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ ...
 • Điều 42. - Nội dung quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ ...
 • Điều 43. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm như sau
 • Điều 44. - Trách nhiệm của ngành thú y đối với công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm ...
 • Chương 5: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỘNG VẬT, SẢN ...
 • Điều 45. - Thanh tra chuyên ngành về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản ...
 • Điều 46. - Nội dung thanh tra chuyên ngành về kiểm dịch kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động ...
 • Điều 47. - Hoạt động của thanh tra kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản ...
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN VÀ THI HÀNH
 • Điều 48. - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm hướng dẫn hoặc phối hợp với các cơ quan ...
 • ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm được Chính phủ giao trách nhiệm thống nhất quản lý ...
 • Điều 2. - Tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến thuốc thú y trên lãnh thổ ...
 • Điều 3. - Thuốc thú y lưu hành trên lãnh thổ Việt
 • Điều 4. - Nghiêm cấm việc sản xuất, lưu thông, tàng trữ thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc chưa qua ...
 • Chương 2: SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y
 • Điều 5. - Quy định về đăng ký sản xuất và các loại thuốc thú y phải đăng ký sản xuất
 • Điều 6. - Điều kiện đăng ký sản xuất thuốc thú y
 • Điều 7. - Tổ chức, cá nhân xin đăng ký sản xuất thuốc thú y phải nộp cho cơ quan thú y có thẩm quyền ...
 • Điều 8. - Những quy định bắt buộc đối với việc sản xuất thuốc thú y
 • Chương 3: KINH DOANH THUỐC THÚ Y
 • Điều 9. - Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đăng ký kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền theo quy định ...
 • Điều 10. - Điều kiện đăng ký kinh doanh thuốc thú y bao gồm
 • Điều 11. - Tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh thuốc thú y phải nộp cho cơ quan thú y có thẩm quyền
 • Điều 12. - Những quy định bắt buộc đối với việc kinh doanh thuốc thú y
 • Chương 4: XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y
 • Điều 13. - Việc nhập khẩu thuốc thú y và nguyên liệu làm thuốc thú y phải qua xác nhận của Bộ Nông nghiệp ...
 • Điều 14. - Thuốc và nguyên liệu làm thuốc thú y của nước ngoài chỉ được lưu thông trên lãnh thổ Việt ...
 • Điều 15. - Thủ tục đăng ký nhập khẩu thuốc thú y
 • Điều 16. - Tổ chức, cá nhân muốn xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y phải làm thủ tục đăng ký ...
 • Điều 17. - Tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc ...
 • Chương 5: SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y
 • Điều 18. - Những quy định bắt buộc trong việc sử dụng thuốc thú y
 • Điều 19. - Việc sử dụng thuốc mới, chưa lưu hành tại Việt Nam hoặc thuốc đang nghiên cứu thử nghiệm phải ...
 • Chương 6: QUẢN LÝ GIỐNG VI SINH VẬT DÙNG TRONG THÚ Y
 • Điều 20. - Tổ chức, cá nhân có giống vi sinh vật dùng trong thú y phải làm thủ tục đăng ký giống vi sinh ...
 • Điều 21. - Tổ chức, cá nhân sử dụng giống vi sinh vật để sản xuất phải làm thủ tục đăng ký với Cục Thú ...
 • Điều 22. - Tổ chức, cá nhân có giống vi sinh vật đã đăng ký muốn chuyển nhượng giống vi sinh vật dùng ...
 • Điều 23.- Việc xuất khẩu, nhập khẩu giống vi sinh vật dùng trong thú y phải được phép của Bộ Nông nghiệp ...
 • Điều 24. - Khi nhận được hồ sơ xin đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng, sử dụng giống vi sinh ...
 • Điều 25. - Cục Thú y chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, quỹ gien vi sinh vật và bảo quản, bồi dục giống ...
 • Chương 7: QUỸ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VỀ THUỐC THÚ Y
 • Điều 26. - Việc lập chế độ quản lý, sử dụng quỹ dự trữ Nhà nước về thuốc thú y ở Trung ương.
 • Điều 27. - Việc lập, chế độ quản lý, phương thức sử dụng quỹ dự trữ thuốc thú y ở các tỉnh, thành phố ...
 • Chương 8: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUỐC THÚ Y
 • Điều 28. - Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
 • Điều 29. - Trách nhiệm của ngành thú y trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về thuốc thú y
 • Điều 30. - Trách nhiệm của các Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y, của các Chi cục Thú y
 • Chương 9: THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ THUỐC THÚ Y
 • Điều 31. - Thanh tra chuyên ngành về thuốc thú y là thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuốc thú y ...
 • Điều 32. - Nội dung thanh tra về thuốc thú y bao gồm
 • Điều 33. - Hoạt động của thanh tra thuốc thú y theo quy định về thanh tra tại bản Quy định về thi hành ...
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm phối hợp với các cơ quan hữu quan ban hành các quy ...
 • QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
 • HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC THÚ Y
 • Điều 1. - Vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật
 • Điều 2. - Vi phạm các qui định về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
 • Điều 3.- Vi phạm các quy định về quản lý thuốc thú y
 • Điều 4.- Vi phạm các qui định về quản lý hành chính thú y và hành nghề thú y
 • Điều 5.- Vi phạm các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc và nhãn thuốc
 • Điều 6.- Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thú y
 • Điều 7.- Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y quy định như sau
 • Điều 8.- Thu hồi giấy phép
 • Điều 9.- Thủ tục áp dụng các biện pháp hành chính khác
 • Điều 10.- Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thú y.
 • Điều 11.- Cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thú y mà vi phạm các qui ...
 • Điều 12.- Người có thành tích trong việc phát hiện vi phạm hành chính, người thi hành công vụ có thành ...
 • ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13.- Tổ chức, cá nhân người nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam ...
 • Điều 14.- Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành bản Qui ...
 • Điều 15.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 93-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 93-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 93-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 93-CP

Đang cập nhật