Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Tiêu đề: Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 Số hiệu: 32-L/CTN Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh Ngày ban hành: 19/05/1994 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

 • PHÁP LỆNH SỐ 32-L/CTN NGÀY 19/05/1994 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU ...
 • PHÁP LỆNH BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản của Nhà nước, được giao cho lực lượng vũ trang ...
 • Điều 2. Công trình quốc phòng là các công trình được xây dựng, các địa hình và địa vật tự nhiên được ...
 • Điều 3. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân ...
 • Điều 4. Công trình quốc phòng và khu quân sự phải được quy hoạch và sử dụng một cách hợp lý, đúng mục ...
 • Điều 5. Mọi hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải tuân theo quy định của pháp luật ...
 • Chương 2: BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ
 • Điều 6. Công trình quốc phòng và khu quân sự được cấp có thẩm quyền xác định địa giới. Tuỳ theo tính ...
 • Điều 7. Căn cứ vào tính chất, mục đích sử dụng, công trình quốc phòng và khu quân sự được phân loại và ...
 • Điều 8. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức bảo vệ hoặc phối hợp bảo vệ các công trình quốc ...
 • Điều 9. Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, huỷ hoại, phá hoại công trình quốc phòng và khu quân sự; xây ...
 • Điều 10. Việc cư trú, sản xuất, kinh doanh, ra vào, đi lại, quay phim, chụp ảnh và mọi hoạt động khác ...
 • Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ
 • Điều 11. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, có những ...
 • Điều 12 Bộ Quốc phòng được Chính phủ giao trực tiếp quản lý Nhà nước về bảo vệ và sử dụng công trình ...
 • Điều 13. Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, theo chức năng của mình, có những ...
 • Điều 14. Uỷ ban nhân dân các cấp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Chương 4: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân ...
 • Điều 16. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, thì tuỳ ...
 • Điều 17. Người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự mà thiếu trách nhiệm ...
 • Điều 18. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu ...
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 19. Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
 • Điều 20. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994 để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 1994

Đang cập nhật