Nghị định 195-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 195-CP

Tiêu đề: Nghị định 195/CP năm 1994 hướng dẫn Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi Số hiệu: 195-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt Ngày ban hành: 31/12/1994 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 195/CP năm 1994 hướng dẫn Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 195/CP NGÀY 31-12-1994 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ...
 • Chương 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
 • Điều 1.- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng đối với người lao động làm việc trong các ...
 • Điều 2.- Nghị định này không áp dụng đối với người làm việc trong doanh nghiệp đặc thù thuộc lực lượng ...
 • Chương 2: THỜI GIỜ LÀM VIỆC
 • Điều 3.- Thời giờ làm việc theo Điều 68 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:
 • Điều 4.- Căn cứ Điều 68 của Bộ Luật lao động, người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc ...
 • Điều 5.- Thời giờ làm thêm theo Điều 69 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:
 • Điều 6.- Thời giờ làm việc ban đêm theo Điều 70 của Bộ Luật lao động được quy định như sau:
 • Chương 3: THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
 • Điều 7.- Thời giờ nghỉ theo Điều 71 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:
 • Điều 8.- Ngoài những ngày nghỉ lễ được hưởng lương theo Điều 73 của Bộ Luật lao động, người lao động ...
 • Điều 9.- Theo Điều 74 của Bộ Luật lao động, thời gian sau đây được coi là thời gian làm việc của người ...
 • Điều 10.- Người lao động được trả lương những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc ngày chưa nghỉ hết số ngày ...
 • Điều 11.- Thời gian nghỉ hàng năm theo Khoản 3 Điều 76 và Khoản 2 Điều 77 của Bộ Luật lao động được tính ...
 • Chương 4: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT
 • Điều 12.- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm các công việc theo Điều 80 của ...
 • Điều 13.- Không được sử dụng lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các ...
 • Điều 14.- Đối với người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, vẫn còn làm việc thì năm cuối cùng ...
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15.- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Những quy định trước đây ...
 • Điều 16.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ...

 

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 195-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 195-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 195-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 195-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 195-CP

Đang cập nhật