Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 94/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 94/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/05/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 05/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 94/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo:

- Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Công ty sản xuất kinh doanh và Đầu tư dịch vụ Việt Hà, Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

- Sắp xếp Lâm trường Sóc Sơn theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 94/2005/QĐ-TTg để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 94/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật