Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 188/2005/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 188/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/07/2005 Lĩnh vực: Môi trường, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 188/2005/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW NGÀY ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chơương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50 ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
  • A. MỤC TIÊU:
  • B. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:
  • C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 188/2005/QĐ-TTg để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 188/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật