Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Tiêu đề: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 Số hiệu: 26/2005/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 29/06/2005 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

 • PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 26/2005/PL-UBTVQH11  ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • Điều 4
 • Điều 5
 • Điều 6
 • Điều 7
 • Điều 8
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
 • Mục 1: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
 • Điều 9
 • Mục 2: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM ...
 • Điều 10
 • Mục 3: LIỆT SĨ
 • Điều 11
 • Điều 12
 • Điều 13
 • Điều 14
 • Mục 4: BÀ MẸ VIỆT
 • Điều 15
 • Mục 5: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG
 • Điều 16
 • Điều 17
 • Điều 18
 • Mục 6: THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
 • Điều 19
 • Điều 20
 • Điều 21
 • Điều 22
 • Mục 7: BỆNH BINH
 • Điều 23
 • Điều 24
 • Điều 25
 • Mục 8: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC
 • Điều 26
 • Điều 27
 • Mục 9: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
 • Điều 28
 • Điều 29
 • Mục 10: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ
 • Điều 30
 • Điều 31
 • Mục 11: NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
 • Điều 32
 • Điều 33
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • Điều 34
 • Điều 35
 • Điều 36
 • Điều 37
 • Điều 38
 • Điều 39
 • Điều 40
 • Điều 41
 • Chương 4: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 42
 • Điều 43
 • Điều 44
 • Điều 45
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46
 • Điều 47
 • Điều 48 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Phân tích chính sách về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Đang cập nhật