Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Click để xem chi tiết và Tải về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Tiêu đề: Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005 Số hiệu: 43/2005/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 14/06/2005 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

 • LUẬT
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự:
 • 1. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 9. Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Khoản 3 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung về từ ngữ trong một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau:
 • Điều 3. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.

Ngày 14/06/2005, Quốc Hội ban hành Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005.

- Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi”.

- Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là mười tám tháng.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân là hai mươi bốn tháng”.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005 để xử lý:

Tin tức về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Đang cập nhật

Bình luận về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Đang cập nhật

Án lệ về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005

Đang cập nhật