Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Tiêu đề: Quyết định 102/2005/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005 - 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 102/2005/QĐ-TTG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/05/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 12/05/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 102/2005/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005 - 2006.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt nói tại Điều 1.

2. Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam, trong đó Tổng công ty Xi măng Việt Nam là nòng cốt, có sự tham gia của các Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu, cơ khí xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 2005;

3. Chủ động thực hiện các hình thức sắp xếp khác phù hợp đối với các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá nhưng không cổ phần hoá được.

4. Trong quí II năm 2005, lựa chọn danh sách và xây dựng phương án thí điểm cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 102/2005/QĐ-TTG để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 102/2005/QĐ-TTG

Đang cập nhật