Thông tư 14/2005/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2005/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 14/2005/TT-BYT hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 14/2005/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 10/05/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 14/2005/TT-BYT hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 14/2005/TT-BYT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ...
  • I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • II. QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỔI
  • III. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỔI
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • BẢNG KÊ CHI TIẾT CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỔI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2005/TT-BYT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 14/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 14/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 14/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 14/2005/TT-BYT

Đang cập nhật