Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ

Tiêu đề: Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 1629/LĐTBXH-QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng Ngày ban hành: 26/12/1996 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Bản danh mục tạm thời: "Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại ...
 • Điều 2.- Người lao động làm các nghề, công việc nói ở Điều 1, được hưởng các chế độ bảo hộ lao động, ...
 • Điều 3.- Kể từ ngày 01/01/1997 thực hiện thống nhất trong cả nước việc áp dụng các danh mục nghề, công ...
 • Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối với nghề, công việc chưa được quy định ...
 • DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
 • I. CƠ KHÍ - LUYỆN KIM
 • II. ĐỊA CHẤT
 • III. HOÁ CHẤT
 • IV. VẬN TẢI
 • V. XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG, BẾN BÃI
 • VI. XÂY DỰNG (XÂY LẮP)
 • VII. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
 • VIII. SẢN XUẤT XI MĂNG
 • IX. SẢN XUẤT GẠCH, GỐM, SỨ, ĐÁ, CÁT, SỎI, KÍNH XÂY DỰNG
 • X. SẢN XUẤT THUỐC LÁ
 • XI. SẢN XUẤT GIẤY
 • XII. DƯỢC
 • XIII. LÂM NGHIỆP
 • XIV. THUỶ LỢI
 • XV. ĐỊA CHÍNH
 • XVI. KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
 • XVII. KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
 • XVIII. VĂN HOÁ - THÔNG TIN
 • XIX. HÀNG KHÔNG
 • XX. THUỶ SẢN
 • DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
 • I. CƠ KHÍ - LUYỆN KIM
 • II. ĐỊA CHẤT
 • III. HOÁ CHẤT
 • IV. VẬN TẢI
 • V. XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG, BẾN BÃI
 • VI. XÂY DỰNG (XÂY LẮP)
 • VII. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
 • VIII. SẢN XUẤT XI MĂNG
 • IX. SẢN XUẤT GẠCH, GỐM, SỨ, ĐÁ, CÁT, SỎI, KÍNH XÂY DỰNG
 • X. SẢN XUẤT THUỐC LÁ
 • XI. SẢN XUẤT GIẤY
 • XII. DỆT - MAY
 • XIII. DƯỢC
 • XIV. NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP
 • XV. THUỶ LỢI
 • XVI. ĐỊA CHÍNH
 • XVII. KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
 • XVIII. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 • XIX. VĂN HOÁ - THÔNG TIN
 • XX. HÀNG KHÔNG
 • XXI. THUỶ SẢN
 • XXII. SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN MUỐI ĂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ

Đang cập nhật