Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản Số hiệu: 66/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 19/05/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 66/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động cho người và tàu cá
 • Chương 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀU, THUYỀN TRƯỞNG VÀ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN
 • Điều 5. Đối với chủ tàu cá
 • Điều 6. Đối với Thuyền trưởng và người lái tàu cá
 • Điều 7. Đối với thuyền viên
 • Điều 8. Đối với người làm việc trên tàu cá
 • Điều 9. Đảm bảo an toàn đối với tàu cá
 • Chương 3: ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ, ĐĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUYỀN VIÊN
 • Điều 10. Đăng kiểm tàu cá
 • Điều 11. Đăng ký tàu cá
 • Điều 12. Đăng ký thuyền viên
 • Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên ...
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản
 • Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
 • Điều 16. Trách nhiệm cuả Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành

Ngày 19/5/2005 Chính phủ ban hành Nghị định 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản.

Nghị định  66/2005/NĐ-CP quy định về các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản ở các vùng biển và các vùng nước tự nhiên khác của Việt Nam, bao gồm: trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên; đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

Theo Nghị định 66/2005/NĐ-CP, chủ tàu cá có trách nhiệm: Đảm bảo tàu cá luôn ở trạng thái an toàn; Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, cứu nạn; Xây dựng và ban hành nội quy, quy trình sử dụng các trang thiết bị an toàn trên tàu cá; Ký kết hợp đồng lao động với thuyền viên, người làm việc theo quy định của pháp luật; Đôn đốc thuyền trưởng trước khi rời bến phải kiểm tra trạng thái an toàn của tàu, của các trang thiết bị an toàn, cứu nạn cho người và tàu, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ khai báo khi ra và vào cảng, bến đậu và đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn hàng hải...
 
 Nghị định 66/2005/NĐ-CP cũng quy định các loại tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm như:

 • Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 mét trở lên;
 • Bè cá và các cấu trúc nổi khác phục vụ hoạt động thuỷ sản trên hồ, sông, biển có tổng dung tích từ 50 m3 trở lên;
 • Trang thiết bị lắp đặt trên tàu thuộc diện phải đăng kiểm; trang thiết bị an toàn hàng hải và an toàn sinh mạng;
 • Trang thiết bị khai thác thuỷ sản;
 • Trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn.

Khi hoạt động, các tàu cá đều phải đăng kí  tại một cơ quan đăng ký, nơi chủ tàu cá đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Để được đăng kí tàu cá, cần đảm bảo điều kiện: Tàu cá có nguồn gốc hợp pháp; có văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá của cơ quan quản lý thủy sản có thẩm quyền; Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 66/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 66/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 66/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật