Thông tư 37/2005/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2005/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 37/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với các Công ty, Nhà máy đường do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 37/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 16/05/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 37/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 56/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính thực hiện tổ chức lại sản xuất và chuyển đổi sở hữu đối với các Công ty, Nhà máy đường do Bộ tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 37/2005/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56 ...
  • 1/ Thay thế gạch đầu dòng thứ nhất tiết 2.3 điểm 2 phần B Mục II.
  • 2/ Thay thế điểm 5 phần B Mục II.
  • 3/ Thay thế phần C Mục II.
  • 4/ Thay thế điểm 1, 2, 3, 4 Mục III.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2005/TT-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 37/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 37/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 37/2005/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 37/2005/TT-BTC

Đang cập nhật