Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 31/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 31/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 27/05/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 31/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • Điều 1. Bổ sung Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ban hành kèm theo ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 31/2005/QĐ-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 31/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật