Nghị định 35-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35-CP

Tiêu đề: Nghị định 35-CP năm 1997 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản Số hiệu: 35-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt Ngày ban hành: 23/04/1997 Lĩnh vực: Tài nguyên, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 35-CP năm 1997 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. - Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2.- Nguyên tắc và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng ...
 • Điều 3.- Áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khác.
 • Chương 2: NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN, HÌNH THỨC VÀ ...
 • Điều 4.- Vi phạm quy định về khảo sát khoáng sản
 • Điều 5.- Vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản.
 • Điều 6.- Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản
 • Điều 7.- Vi phạm quy định về chế biến khoáng sản
 • Điều 8.- Vi phạm khác về quản lý khoáng sản
 • Chương 3: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN
 • Điều 9.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản của Uỷ ban ...
 • Điều 10.- Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản của các ...
 • Điều 11.- Uỷ quyền và nguyên tắc phân định thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ...
 • Điều 12.- Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản.
 • Điều 13.- Thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong ...
 • Chương 4: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 14.- Khiếu nại, tố cáo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ...
 • Điều 15.- Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ...
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 1997. Các quy định xử phạt vi phạm ...
 • Điều 17.- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 35-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 35-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 35-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 35-CP

Đang cập nhật