Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Tiêu đề: Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 Số hiệu: 57/1997/L-CTN Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh Ngày ban hành: 10/05/1997 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

 • LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Thuế giá trị gia tăng
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Đối tượng nộp thuế
 • Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
 • Điều 5. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng
 • Chương 2: CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 • Điều 6. Căn cứ tính thuế
 • Điều 7. Giá tính thuế
 • Điều 8. Thuế suất
 • Điều 9. Phương pháp tính thuế
 • Điều 10. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
 • Điều 11. Hóa đơn, chứng từ
 • Chương 3: ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ
 • Điều 12. Đăng ký nộp thuế
 • Điều 13. Kê khai thuế
 • Điều 14. Nộp thuế
 • Điều 15. Quyết toán thuế
 • Điều 16. Hoàn thuế
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế
 • Điều 18. Quyền ấn định thuế
 • Chương 4: XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG
 • Điều 19. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế
 • Điều 20. Thẩm quyền của cơ quan thuế trong việc xử lý vi phạm về thuế
 • Điều 21. Xử lý vi phạm đối với cán bộ thuế và cá nhân khác
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Chương 5: KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU
 • Điều 23. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế
 • Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế
 • Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25.
 • Điều 26.
 • Điều 27.
 • Chương 7 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28.
 • Điều 29.
 • Điều 30.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Thuế giá trị gia tăng 1997 để xử lý:

Tin tức về Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Thuế giá trị gia tăng 1997

Đang cập nhật