Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Tiêu đề: Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Số hiệu: 16/2005/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị Ngày ban hành: 04/05/2005 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2005/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật